Data rozpoczęcia - 01 lutego

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

 • Z bonów szkoleniowych będą mogły skorzystać osoby, które:
 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum/technikum lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
 • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce;

Okresowo Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza dodatkowy zamknięty nabór dla osób w wieku od 18 do 25 roku życia z wykształceniem nie wyższym niż na poziomie matury (np. studenci w trakcie studiów licencjackich), które pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są związane z Małopolską (uczą się, pracują lub mieszkają).

Ważne informacje:

 1. możliwość otrzymania dofinansowania do Usług mają jedynie Uczestnicy Projektu Kierunek Kariera lub Kierunek Kariera Zawodowa realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie;
 2. warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie www.pociagdokariery.pl ;
 3. każdy Uczestnik Projektu objęty jest usługą doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery;
 4. usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków;
 5. usługa doradztwa zawodowego może mieć dwie formy: podstawową trwającą około 1h lub pogłębioną (kilka spotkań)
 6. dofinansowanie do usług szkoleniowych/egzaminów wynosi
  1. maksymalnie 87 % - w ramach projektu Kierunek Kariera
  2. maksymalnie 85 % - w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa
 7. każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania:
  1. do 180 bonów szkoleniowych o wartości maksymalnej 2 700,00 zł (w tym 405,00 zł wkładu własnego) w ramach projektu Kierunek Kariera
  2. do 337 bonów szkoleniowych o wartości maksymalnej 5 055,00 zł (w tym 758,25 zł wkładu własnego) w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa
 8. każdy Uczestnik Projektu samodzielnie dokonuje wyboru usługi, zgodnej z kierunkami określonymi w Bilansie Kariery, spośród ofert dedykowanych dla Uczestników Projektu Kierunek Kariera/Kierunek Kariera Zawodowa z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ).

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinasowania szkoleń realizowanych w Ośrodku Szkoleniowym Akademia Transportu Drogowegob w ramach projektu pn. KIERUNEK KARIERA/ KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA
pod nr tel. 666 379 306