Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, oświadczenie RODO.

Operator podestu ruchomego

Tematy zajęć:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym
  2. Ogólne wiadomości o dźwignicach
  3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły podestów
  4. Zagrożenia przy podestach ruchomych
    Urządzenia zabezpieczające
  5. Eksploatacja podestu - Obowiązki operatora
  6. BHP
  7. Zajęcia praktyczne

Cena kursu 800zł (+ koszt opłaty egzaminacyjnej i wydania zaświadczenia UDT)

Do pobrania: