Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, oswiadczenie RODO.

Operator żurawia przenośnego HDS Kat IIŻO

Tematy zajęć:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym
  2. Ogólne wiadomości o dźwignicach
  3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi
  4. Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych
    Urządzenia zabezpieczające
  5. Eksploatacja żurawia - Obowiązki operatora
  6. Obsługa zawiesi
  7. BHP
  8. Zajęcia praktyczne

Cena kursu 800zł (+ koszt opłaty egzaminacyjnej i wydania zaświadczenia UDT)

Do pobrania: