Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, oświadczenie RODO.

Operator wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem lub ładowarka teleskopowa kat IWJO 2

Temat zajęć edukacyjnych:

Budowa i typy stosowanych wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
Czynności operatora w czasie pracy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
Organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP
Wiadomości o dozorze technicznym
Praktyczna nauka jazdy

Cena kursu 800zł (+ koszt opłaty egzaminacyjnej i wydania zaświadczenia UDT)

Do pobrania: