Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, oświadczenie RODO.

Operator wózka jezdniowego Kat IIWJO

Temat zajęć edukacyjnych:

  1. Budowa i typy stosowanych wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  2. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
  3. Czynności operatora w czasie pracy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym
  4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  5. Organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP
  6. Wiadomości o dozorze technicznym
  7. Przygotowanie kursantów do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
  8. Praktyczna nauka jazdy

Cena kursu 500zł + koszt opłaty egzaminacyjnej i wydania zaświadczenia UDT

Do pobrania: