Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy wydane najpóźniej przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowych po zakończeniu szkolenia, oświadczenie RODO.

Szkolenie okresowe w zakresie przewozu osób i rzeczy

Tematy zajęć:

  1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
  2. Stosowanie przepisów
  3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
  4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  5. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem

RAZEM: 35 godzin

Cena kursu 450zł

Do pobrania: