Wymagane orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy wydane przed rozpoczęciem szkolenia, oświadczenie RODO.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona i uzupełniająca w zakresie przewozu osób

Tematy zajęć:

 1. Poznanie charakterystyki układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.
 4. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy.
 5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
 6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym.
 7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.
 8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.
 9. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika.
 10. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.
 11. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa
 12. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
 13. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów.
 14. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
 15. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Wojewodę

Kwalifikacja wstępna kategoria D – liczba godzin szkolenia -280

Część podstawowa teoretyczna: 195 h

Część specjalistyczna :

- zajęcia teoretyczne 65 h
- zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 16 h
- zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa) 4 h

Cena kursu 3800zł w grupie co najmniej 2 - osobowej

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategoria D – liczba godzin 140

Część podstawowa teoretyczna: 130 h

Część specjalistyczna :

- zajęcia teoretyczne 30 h
- zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 8 h
- zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa) 2 h

Cena kursu 1800zł w grupie co najmniej 4 - osobowej

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kategoria D – liczba godzin 70

- zajęcia teoretyczne część specjalistyczna: 65 h
- zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 5 h

Cena kursu 900zł w grupie co najmniej 4 – osobowej odbywających szkolenie z części specjalistycznej

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kategoria D – liczba godzin 35,5 h

- zajęcia teoretyczne część specjalistyczna 33 h
- zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 2,5 h

Cena kursu 600zł w grupie co najmniej 4 – osobowej odbywających szkolenie z części specjalistycznej

Do pobrania: