Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy wydane przed rozpoczęciem szkolenia, oświadczenie RODO.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona i uzupełniająca w zakresie przewozu rzeczy

Tematy zajęć:

 1. Poznanie charakterystyki układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.
 4. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy.
 5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
 6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym.
 7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.
 8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.
 9. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika.
 10. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego   użytkowania pojazdu.
 11. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.
 12. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów.
 13. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji  rynku.
 14. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymogami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
 15. Umiejętność optymalizacji  zużycia paliwa.
 16. Jazda w ruchu drogowym i w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Wojewodę

Kwalifikacja wstępna kategoria C – liczba godzin szkolenia -280

Część podstawowa teoretyczna:  195 h

Część specjalistyczna :

 • zajęcia teoretyczne 65 h
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym  16 h
 • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa) 4 h

Cena  kursu 3800zł w grupie co najmniej 2 - osobowej

Kwalifikacja wstępna przyspieszona  kategoria C – liczba godzin 140

Część podstawowa teoretyczna:  130 h

Część specjalistyczna :

 • zajęcia teoretyczne 30 h
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym  8 h
 • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa) 2 h

Cena kursu 1800zł w grupie co najmniej 4 - osobowej

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kategoria C  – liczba godzin 70

 • zajęcia teoretyczne  część  specjalistyczna 65 h
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym  5 h

Cena  kursu 900zł w grupie co najmniej 4 – osobowej odbywających szkolenie z części specjalistycznej

Kwalifikacja wstępna przyspieszona  uzupełniająca  – liczba godzin 35,5 h

 • zajęcia teoretyczne  część  specjalistyczna 33 h
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym  2,5 h

Cena  kursu 600zł w grupie co najmniej 4 – osobowej odbywających szkolenie z części specjalistycznej