Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane oświadczenie RODO, potwierdzenie zapoznania się z prawnymi wymaganiami dotyczącymi uzyskania uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Tematy zajęć:

  1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
  2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się”
  3. Metodyka praktycznej nauki zawodu
  4. Umiejętności dydaktyczne - realizowane w środowisku pracy oraz poza nim
  5. Razem 48 godzin

Cena kursu do uzgodnienia – zajęcia indywidualne

Do pobrania: