Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane oświadczenie RODO, potwierdzenie zapoznania się z prawnymi wymaganiami dotyczącymi uzyskania uprawnień diagnosty.

Diagnosta samochodowy

Tematy zajęć

Zajęcia teoretyczne

Liczba godzin

Zajęcia praktyczne

Liczba godzin

Część I - Szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

34

20

Część II - szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

8

1

Część III - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

11

5

Część IV - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

11

3

Część V - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

  • związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
  • którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

15

8

RAZEM

79

37


Cena kursu do uzgodnienia – zajęcia indywidualne.

Do pobrania: