Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku monera rusztowań, oświadczenie RODO.

Montażysta rusztowań

Tematy zajęć:

  1. Ogólna budowa i obsługa rusztowań
  2. Technologia robót przy montażu rusztowań
  3. Zajęcia praktyczne montażu rusztowań

RAZEM 102 godziny

Cena kursu 700zł wraz z badaniem lekarskim (dodatkowo koszt egzaminu przed Komisją IMBiGS i wydania Książeczki Operatora)

Do pobrania: