Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18/21 lat, orzeczenie lekarskie i psychologiczne lekarskie o braku przeciwskazań do kieowania pojazdem i pracy na stanowisku kierowcy, PKK, prawo jazdy kategorii B, C lub zdane egzaminy w tym zakresie, oświadczenie RODO.

Kat CE

Zajęcia praktyczne:

 1. Plac manewrowy
  1. Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
  2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
  3. Parkowanie skośne
  4. Parkowanie prostopadłe
  5. Parkowanie równoległe
  6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu 
 2. Ruch drogowy

Cena kursu 2300zł

Do pobrania: