Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18/21 lat, orzeczenie lekarskie i psychologiczne lekarskie o braku przeciwskazań do kieowania pojazdem i pracy na stanowisku kierowcy, prawo jazdy kategorii B, PKK, oświadczenie RODO.

Kat C

Zajęcia teoretyczne w systemie eksternistycznym – konsultacje z wykładowcą, egzamin teoretyczny w WORD

Zajęcia praktyczne

Tematy zajęć:

  1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
  2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
  3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
  4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
  5. Plac manewrowy
  6. Ruch drogowy

Razem 30 godzin

Cena kursu 2300zł

Do pobrania: