Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukończenie 21 lat, spełnienie wymagań jak dla kierowcy wykonującego przewozy drogowe (oświadczenie uczestnika kursu), oświadczenie RODO, fotografia, ukończenie kursu podstawowego w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 promieniotwórcze

Tematy zajęć:

Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym
Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych
Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące materiałów promieniotwórczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych
Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

RAZEM 8 godzin

Egzamin przed Komisją powołana przez Marszałka Województwa

Cena kursu 750zł (+ 50zł wydanie zaświadczenia kierowcy przez Marszałka Województwa)

Do pobrania: