Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukończenie 21 lat, spełnienie wymagań jak dla kierowcy wykonującego przewozy drogowe (oświadczenie uczestnika kursu), oświadczenie RODO, fotografia, ukończenie kursu podstawowego w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 promieniotwórcze

Tematy zajęć:

  1. Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty z materiałami wybuchowymi
  2. Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
  3. Wymagania dotyczące pojazdów EX/II i EX/III oraz MEMU
  4. Przepisy szczególne dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych, świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

RAZEM 8 godzin

Egzamin przed Komisją powołana przez Marszałka Województwa

Cena kursu 750zł (+ 50zł wydanie zaświadczenia kierowcy przez Marszałka Województwa)

Do pobrania: