RodoOBOWIĄZEK INFORMACYJNY W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych oraz utrwalonego przez system monitoringu wizerunku jest Ośrodek Szkoleniowy AKADEMIA TRANSPORTU DROGOWEGO Anna Olech

Adres: ul. Św. Kunegundy 22, 33-300 Nowy Sącz

Dane kontaktowe: 

Tel/fax 18 4422147, kom. 666379306, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.akademiatransportu.com

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i utrwalonego przez system monitorujący wizerunku oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu oraz  dane przekazane do celów realizacji szkolenia będą wykorzystywane w celu zapewnienia:

 1. Bezpieczeństwa osób szkolonych i innych przebywających na terenie Ośrodka,
 2. Bezpieczeństwa osób zatrudnionych w Ośrodku ,
 3. Ochrony mienia Ośrodka,
 4. Realizacji szkolenia i innych czynności do których zobowiązany jest Ośrodek oraz wykonanie obowiązujących go w związku z tym procedur prawnych.

Podstawą dla wykorzystania w tym celu danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj.

(Art. 6 Ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO).

 

CZAS WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym do profilowania w rozumieniu Art. 22 RODO.

 

PRAWA OSÓB UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Osoby udostepniające swoje dane osobowe mają prawo złożyć wniosek do Administratora o:

 1. Dostęp do swoich danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 2. Sprostowanie swoich danych, gdy są one nieprawidłowe,
 3. Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.

- na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej osoby udostępniające dane osobowe mogą  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Mają także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ DANE

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane możemy przekazać:

 1. Osobom upoważnionym przez Administratora danych,
 2. Innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 3. Podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze)
 4. Innym administratorom (np. kancelariom notarialnym, prawnym, lub biurom rachunkowym).

 

KONTAKTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych:

Tel/fax 18 4422147, kom. 666379306, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.