Wymagane orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy wydane przed rozpoczęciem szkolenia, oświadczenie RODO.

  Kwalifikacja wstępna przyspieszona i uzupełniająca w zakresie przewozu osób

  Tematy zajęć:

  1. Poznanie charakterystyki układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.
  2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
  3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.
  4. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy.
  5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
  6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym.
  7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.
  8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.
  9. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika.
  10. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.
  11. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa
  12. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
  13. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów.
  14. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
  15. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

  Test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Wojewodę

  Kwalifikacja wstępna kategoria D – liczba godzin szkolenia -280

  Część podstawowa teoretyczna: 195 h

  Część specjalistyczna :

  - zajęcia teoretyczne 65 h
  - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 16 h
  - zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa) 4 h

  Cena kursu 3800zł w grupie co najmniej 2 - osobowej

  Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategoria D – liczba godzin 140

  Część podstawowa teoretyczna: 130 h

  Część specjalistyczna :

  - zajęcia teoretyczne 30 h
  - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 8 h
  - zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa) 2 h

  Cena kursu 1800zł w grupie co najmniej 4 - osobowej

  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kategoria D – liczba godzin 70

  - zajęcia teoretyczne część specjalistyczna: 65 h
  - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 5 h

  Cena kursu 900zł w grupie co najmniej 4 – osobowej odbywających szkolenie z części specjalistycznej

  Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kategoria D – liczba godzin 35,5 h

  - zajęcia teoretyczne część specjalistyczna 33 h
  - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 2,5 h

  Cena kursu 600zł w grupie co najmniej 4 – osobowej odbywających szkolenie z części specjalistycznej

  Do pobrania: