Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy z maszyną, oswiadczenie RODO.

Operator piły mechanicznej

Tematy zajęć:

  1. Ogólna budowa i obsługa pił mechanicznych
  2. Technologia robót realizowanych piłami mechanicznymi
  3. Zajęcia praktyczne realizowane piłami mechanicznymi

RAZEM 102 godziny

Cena kursu 600zł wraz z badaniem lekarskim (dodatkowo koszt egzaminu przed Komisją IMBiGS i wydania Książeczki Operatora)

Do pobrania: