Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na maszynie, oświadczenie RODO.

Operator wielozadaniowego nośnika osprzętu WNO ładowarka teleskopowa

Tematy zajęć:

  1. Ogólna budowa i obsługa WNO
  2. Technologia robót realizowanych WNO
  3. Zajęcia praktyczne realizowane WNO

RAZEM 102 godziny

Cena kursu 900zł wraz z badaniem lekarskim (dodatkowo koszt egzaminu przed Komisją IMBiGS i wydania Książeczki Operatora)

Do pobrania: