Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na maszynie, oświadczenie RODO.

Operator spycharki do 110kW klasa III

Tematy zajęć:

  1. Ogólna budowa i obsługa spycharek
  2. Technologia robót realizowanych spycharkami
  3. Zajęcia praktyczne realizowane spycharkami

RAZEM 102 godziny

Cena kursu 1300zł wraz z badaniem lekarskim (dodatkowo koszt egzaminu przed Komisją IMBiGS i wydania Książeczki Operatora)

Do pobrania: