Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na maszynie, oswiadczenie RODO.

Operator ładowarki jednonaczyniowej do 20 ton klasa III

Tematy zajęć:

  1. Ogólna budowa i obsługa ładowarek
  2. Technologia robót realizowanych ładowarkami
  3. Zajęcia praktyczne realizowane ładowarkami

RAZEM 102 godziny

Cena kursu 1300zł wraz z badaniem lekarskim (dodatkowo koszt egzaminu przed Komisją IMBiGS i wydania Książeczki Operatora)

Do pobrania: