Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukonczenie 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na maszynie, oswiadczenie RODO.

Operator koparki jednonaczyniowej wszystkie klasa I

Tematy zajęć:

  1. Ogólna budowa i obsługa koparek
  2. Technologia robót realizowanych koparkami
  3. Zajęcia praktyczne realizowane koparkami

RAZEM 102 godziny

Cena kursu 2600zł wraz z badaniem lekarskim (1300zł przy posiadaniu klasy III), dodatkowo koszt egzaminu przed Komisją IMBiGS i wydania Książeczki Operatora)

Do pobrania: