logo

SZKOLENIE OKRESOWE

Zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE oraz ustawą o transporcie drogowym każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest do ukończenia, co 5 lat szkolenia okresowego trwającego 35 godzin.

Ukończenie szkolenia jest dokumentowane Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej (tak jak w przypadku Kwalifikacji Wstępnych) i na jego podstawie będzie wpisywany  do prawa jazdy kod potwierdzający posiadanie przez kierowcę kwalifikacji do zatrudnienia.

PRZYKŁAD WPISU W PRAWO JAZDY
kodu o ukończeniu kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego

Prawo jazdyKiedy kierowca powinien ukończyć szkolenie?

Jest to uzależnione od daty nabycia uprawnień.

W tym celu sprawdź kategorię i datę wydania prawa jazdy i odczytaj z tabeli wymaganą datę ukończenia szkolenia okresowego.

Przykład: Kategoria D - Data wydania 10.05.1980 r => data szkolenia okresowego do 10.09.2009 r

Szkolenie okresowe i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy przy przewozie osób

Kategoria prawa jazdy

Data uzyskania prawa jazdy po raz pierwszy

Termin ukończenia pierwszego szkolenia okresowego

D1, D

do 31.12.1980

do 10.09.2009

01.01.1981-31.12.1990

do 10.09.2010

01.01.1991-31.12.2000

do 10.09.2011

01.01.2001-31.12.2005

do 10.09.2012

01.01.2006-10.09.2008

do 10.09.2013

Szkolenie okresowe i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy przy przewozie rzeczy

Kategoria prawa jazdy

Data uzyskania prawa jazdy po raz pierwszy

Termin ukończenia pierwszego szkolenia okresowego

C1, C

do 31.12.1980

do 10.09.2010

01.01.1981-31.12.1995

do 10.09.2011

01.01.1996-31.12.2000

do 10.09.2012

01.01.2001-31.12.2005

do 10.09.2013

01.01.2006-10.09.2009

do 10.09.2014


Uwaga:

- kierowca, który otrzyma prawo jazdy kategorii D1, D1+E; D lub D+E po dniu 10 września 2008 r musi ukończyć "Kwalifikacje wstępną" przed podjęciem się zarobkowego przewozu osób. Szkolenie okresowe wykonywane jest co 5 lat.

- kierowca, który otrzyma prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E po dniu 10 września 2009 r musi ukończyć "Kwalifikacje wstępną" przed podjęciem się zarobkowego przewozu rzeczy. Szkolenie okresowe wykonywane jest co 5 lat.

 
STRONA GŁÓWNAKONTAKTLOKALIZACJA