logo

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

KWALIFIKACJA WSTĘPNA DLA PRAWA JAZDY KAT. D, D+E, D1, D1+E, C,C+E, C1, C1+E


Wymagania:

  • prawo jazdy kat. D wystawione po 10.09.2008r wiek ukończone 21lat
  • prawo jazdy kat C po 10.09.2009r wiek ukończone 18 lat

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 280 godzin. Zajęcia obejmują cześć podstawową, cześć specjalistyczną dla kierowców autobusów oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym jak i w warunkach specjalnych.
moduł części podstawowej - 195 godzin zajęć teoretycznych
moduł części specjalistycznej - 65 godzin zajęć teoretycznych
moduł części specjalistycznej - 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
moduł części specjalistycznej - 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych
Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna, składająca się z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda.
TEST KWALIFIKACJI OBEJMUJE:
test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.
Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej

NOWOŚĆ !!!

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Z dniem 3 kwietnia 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2010 nr 43 poz.246).

Zgodnie z art. 39a osoby które:
- mają ukończone 21 lat i posiadają kategorię C lub C+E
- mają ukończone 23 lat i posiadają kategorię D lub D+E

mogą przystąpić do szkolenia KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ

Zakres tematyczny i godzinowy szkolenia kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujacych przewóz drogowy (Dz.U.2010 nr 53 poz.314).

Szkolenie obejmuje 140 godzin zajęć, w tym 8 godzin jazd w terenie oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na torze poślizgowym lub 1 godzinę jazdy na symulatorze.

Jednocześnie osoby, które nie spełniają ww warunków są zobligowane do odbycia kursu kwalifikacji wstępnej w pełnym zakresie godzinowym (tj.280 godz).

ATRAKCYJNA CENA BEZ UKRYTYCH PŁATNOŚCI WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ

WSZYSTKIE ZAJĘCIA TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE NA MIEJSCU W NOWYM SĄCZU BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW I WYJAZDÓW

ZAPRASZAMY!!!

 
STRONA GŁÓWNAKONTAKTLOKALIZACJA