logo

Kurs operatorów żurawi przeładunkowych kat. II Ż - (HDS) Hydrauliczny Dźwig Samochodowy

Opis kursu : Organizowany kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień UDT dla operatora żurawi samojezdnych, przenośnych (HDS)
Do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminu UDT tj. 150[zł]
Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Warunki przyjęcia:

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Cel szkolenia:

 • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych

Czas trwania kursu:

Ramowy program nauczania obejmuje 34 godziny w tym 12 godzin zajęć praktycznych dotyczących następujących zagadnień:

 1. Wiadomości o dozorze technicznym
 2. Ogólne wiadomości o dźwignicach
 3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi
 4. Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych. Urządzenia zabezpieczające.
 5. Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora.
 6. Obsługa zawiesi
 7. BHP
 8. Zajęcia praktyczne

Zajęcia organizowane są w dowolnych dniach i godzinach.

Osoby kończące kurs otrzymują:
Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT uprawniające do obsługi w/w urządzeń.

Miejsce:
Kursy najczęściej organizowane są w miejscu działalności Akademii Transportu Drogowego w Nowym Sączu ul. Świętej Kunegundy 22
Możliwe jest także zorganizowanie kursu na terenie zakładu pracy, w dogodnie ustalonym terminie (grupy)

Wymagania:
Od uczestników kursu wymagane jest posiadanie kategorii C prawa jazdy

Terminy kursów ustalane są w zależności od napływu zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Akademii

 

 
STRONA GŁÓWNAKONTAKTLOKALIZACJA