logo

Kursy ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Przewóz takich towarów jak: poduszki powietrzne, gazy, odpady medyczne, farby, alkohol, asfalt, paliwa, perfumy, dezodoranty i innych wymaga odpowiedniego przystosowania pojazdu, a przede wszystkim uprawnień dla kierowcy.

Wymagania: ukończone 21 lat

Szkolenie kierowców i innych osób w zakresie ADR obejmuje kursy stacjonarne:

  • podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas / oprócz klasy l i 7 oraz przewozu w cysternach/ - 24 godziny lekcyjne
  • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach - 16 godzin lekcyjnych
  • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy l - 8 godzin lekcyjnych
  • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 - 8 godzin lekcyjnych

Kursy ADR rozpoczynamy po zebraniu uczestników w liczbie zapewniającej pokrycie kosztów szkolenia i egzaminu.

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie uczestnika.

Podstawa prawna szkolenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U.2005 r., Nr 187, poz. 1571);

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 r., Nr 199, poz. 1671, ze zm.);

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1629, ze zmianami)

 

 

 
STRONA GŁÓWNAKONTAKTLOKALIZACJA